Asunnon hinta-arvio ei ole lopullinen totuus, vaan mahdollisimman hyvin perusteltu arvaus toteutumasta. Myyjän kannattaa pyytää  perusteluja, mihin arvio perustuu.  Myyjä myös pyytää nähtäväksi hintatilastot.

Arviossa käydään läpi seuraavat:

1. jos kyseessä on as.oy, niin taloyhtiössä toteutuneet myyntihinnat

2. alueella myytyjen vertailukelpoisten asuntojen hinnat

3. julkisen asuntojen.hintatiedot.fi -sivuston myynnit alueella (ihan kaikki myydyt       asunnot eivät ole välittäjien hintatiedostossa)

4. myynnissä olevien vertailukelpoisten asuntojen hintapyynnöt

5. taloyhtiön ja asunnon ominaisuudet: peruskorjaukset, muut remontit, kerros,          lämmitys, asunnon kunto jne.

Pyydä siis perusteluja arviolle. Tilastot on hyvä käydä yhdessä läpi, jolloin muodostuu yhteinen näkemys oikeasta hinnasta.

Hinnoittelu on myynnin tärkein päätös

Jos hinta asetetaan liian korkealle, myyntiaika pitkittyy ja asunto saattaa jäädä myymättä. Myyntihinta on pitkän myyntiajan jälkeen, kaupan toteutuessa, usein alempi, kuin mitä se olisi ollut, jos hinnoittelu olisi osunut oikeaan. Myyjä menettää silloin rahaa.

Jos hinta asetetaan liian alas, menettää myyjä silloinkin rahaa. Ellei sitten välittäjä hoida myyntiä niin, että ei lopeta myyntiä, kun ensimmäinen tarjous (vaikka olisi hintapyynnön suuruinen) on saatu, kun on aihetta olettaa, että ostotarjouksia olisi tulossa enemmänkin, ja hinta voisi nousta hintapyynnöstä. Yleensä asuntoa ei kannata myydä ennen ensiesittelyä, sillä kilpailutilanteessa asunnon hinta voi hyvinkin nousta, vaikka se olisikin hinnoiteltu toteutuneiden hintojen tasolle.